A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

.

., Charde R. M., Vyas J. V., Paithankar V. V., Raut K. S

a

a S. Shah, Poonam K. Patel, Bhoomika K. Patel, Jign
A.K. AL Saadi, Enas A.Saeed, Ilham A.Bnyan and Mohammad
Abbasi, Amjed Ali, Azhar Hussain, SartajAli, Tariq Masud, Kashif Sarfraz
Ahmed, Ilham Abass Bnyan and HiyamFaez
Al-Terehi, Mona Najah, Department of Aridland Agriculture UAE UNiversity
Ali H. Al Saadi, Mufeed J.Ewadh, Mona N. Al-Terehi, Qasim M. Ali Al Ameri
and Andrea Fernandes, SuparnaDugal*
and B.R.Patel, Pravin R.Joshi, Department of Aridland Agriculture UAE UNiversity
and D.Girija, S.Asha
and K. Arumugasamy, M.R. Udhayasankar, U. Danya, D. Punitha
and Nidhi Agarwal, Sheel Sharma, Deeksha Sharma, Department of Aridland Agriculture UAE UNiversity
and R.G. Sarawadekar, N.R. Gonewar, V. B. Jadhav K.D. Jadhav,, Department of Aridland Agriculture UAE UNiversity
and Ratna Asmah Susidarti, Dhadhang Wahyu Kurniawan, Achmad Fudholi, Department of Aridland Agriculture UAE UNiversity
and Selvi. S,, Dhanalakshmi. J, Biwott Felix Kipkirui, Department of Aridland Agriculture UAE UNiversity
and Sudarsanam D*, Uma Makheswari M
anneer Selvam and K.R.S. Sambasiva Rao, P. Dinesh Kumar, P.Vijayaraj Kumar, T. P
Arakera, Suresh B.
Arumugasamy and D. Punitha, U. Danya, M.R. Udhayasankar, K.

B

Banasri Hazra, Stanley Mukanganyama, Elaine Chirisa and
Batool, Sughra
Bipin Bihari, Aparna Misra, Md. Yaqub Khan*, Poonam Gupta,, Department of Aridland Agriculture UAE UNiversity
Buch, Prakruti Rajeshbhai, Department of Pharmaceutical Sciences, Saurashtra Unioversity, Rajkot 360005

C

Caiado Richa James, Phadte Vijaysarathy Dniandev, Silveira Karyn Valzita, Theivendren Panneer Selvam,, Department of Aridland Agriculture UAE UNiversity

D

Dahmoshi and Ilham A. Bunyan, Mohammad S. Abdul-Razzaq, Hussein O. Al-
Dharmalingam Jothinathan, Mukesh Kumar
Dilip Sankala, Kailas Baban Jagdale, Abasaheb Ramchandra Nalwade, Kavita

G

G S, Rajath S, Chandan N, Shivashankar M, Rajeshwari S, Nagananda
Ganesh Sanjeev, S. R. Ramesh
Gangadhar S. Mulgund, K. Nataraja, S. Vijaya Kumar, Ravindra B. Malabadi, Raju K. Chalannavar, Neelambika T. Meti,, Department of Aridland Agriculture UAE UNiversity
Gangadhar S. Mulgund, K. Nataraja, S. Vijaya Kumar, Ravindra B. Malabadi, Neelambika T. Meti, Department of Aridland Agriculture UAE UNiversity
Gangadhar S. Mulgund, Neelambika T. Meti, K. Nataraja and S. Vijaya Kumar, Ravindra B. Malabadi,, Department of Aridland Agriculture UAE UNiversity

H

Haider K. Zaidan, Qasim M. Ali Al Ameri, Mufeed J. Ewadh, Mona N. Al-Terehi, Ali H. Al Saadi,, Department of Aridland Agriculture UAE UNiversity
Hoon H. Sunwoo, Mavanur R. Suresh, Ravindra B. Malabadi, Advaita Ganguly,, Department of Aridland Agriculture UAE UNiversity

I

I, Revathy

J

Jah Elnabi M.A, Osman E. A, Dahab M. M, Musa E.M, EL Badwi S.M
Jeba Malar T, Renisheya Joy
Jigna S. Shah, Devanshi K. Chaudhari,, Department of Aridland Agriculture UAE UNiversity
Jolita Radusiene,Mehmet Serhat Odabas, Cuneyt Cirak, Department of Aridland Agriculture UAE UNiversity

K

K, Karthik
K.M.Aravindhan and P. Suganya devi, Jenshi Roobha, J., M.Saravanakumar
Karthikeyan Sivashanmugam, Shylaja Prabhakaran, K.M. Gothandam
Kini, Deepthi. D.
Kottamparambath, Basker S. and Mohammed Yassir Panmbra
Krishnananda Kamath K., A.R. Shabaraya, Raval Jigar Pradyumanbhai
Krishnananda Kamath, Subash. S. Pillai, A.R Shabaraya, Mohd Azharuddin, Danakka. Spandana
Kumar, Neelam

L

Laxmanbhai, Gadhiya Dolly Tulsibhai, Bagada Hina

M

M, Johnson
M, Johnson (India)

1 - 25 of 114 items    1 2 3 > >>